Wij bieden pedagogische begeleiding, ondersteuning en advisering aan (ouders van) kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) of aanverwante stoornis.

In verband met het feit dat er nog hard wordt gewerkt aan de definitieve ontwikkeling van de website en huisstijl kunt u voor meer informatie contact opnemen via onderstaande gegevens:

Sanne Serno-Nieuwenhuizen
Pedagoog

Tel. 06-12590330
E-mail. s.nieuwenhuizen@specialvision.nl